Kollektivtrafik

Uniform och batonger skapar inte trygghet

Vänsterpartiet i region Stockholm presenterar 10 punkter för hur de vill göra SL-trafiken tryggare.

1. Ha mer närvarande personal på plats. Säkerhetskameror kan aldrig ersätta riktiga människor som konduktörer, tågvärdar, kundvärdar etc. som trygghetsskapare.

2. Ställ krav på trygghetspersonalens arbetsvillkor och -miljö vid upphandlingar.

3. Återta trygghetspersonalen i egen regi. Det bästa sättet att ta sitt huvudansvar är att driva den i egen regi utan mellanhänder.

4. Höj kompetensen och kompetenskraven hos trygghetspersonalen. Trygghetsarbete är för komplext och för viktigt för att skötas med några veckors utbildning. Vi anser att trafikförvaltningen ska starta en egen SL-vaktsutbildning som ger yrkesexamen.

5. Bredda rekryteringsbasen. Trygghetspersonalens sammansättning bör bättre återspegla samhällets sammansättning när det gäller kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion etc.

6. Ta fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier.

7. Utbilda trygghetspersonalen i likabehandling.

8. Utbilda personalen i konflikthantering.

9. Utveckla nya metoder för trygghetsarbetet. Behovet av nytänk i trygghetsarbetet är uppenbart.

10. Utred incidenterna. När övertramp från trygghetspersonalens sida misstänks är det viktigt att de utreds och följs upp.

Läs hela artikeln här!

 

Kopiera länk