Kollektivtrafik

V: Tamsons går för långt med ”stop and search”

”Stop and search” – ett kraftfullt verktyg som kan missbrukas av polis och väktare.

När oskyldiga personer, vem som helst, blir stoppade och visiterade så skapar det en dålig relation mellan polis- och maktväsendet och allmänheten. Vi i Vänsterpartiet tror att det viktigaste polisen, myndigheter, rättssamhället kan göra är att skapa bra relationer med medborgare som bygger på respekt och förtroende.

Läs hela texten här!

Kopiera länk