Kollektivtrafik

Vi vill inte ha ”hårdare tag” i kollektivtrafiken!

Skapa trygghet med respekt och förtroende.

Istället för hårdare tag och fler poliser, vill vi i Vänsterpartiet bygga förtroende mellan resenärer och myndigheter. Bredda rekryteringsbasen! Trygghetspersonalens sammansättning bör bättre återspegla samhällets sammansättning när det gäller kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion och så vidare. Det är möjligt att personal som själv är rasifierad, är mindre benägen till rasistiska övergrepp. Särskilt för kvinnor kan det kännas otryggt att vända sig till enbart manlig säkerhetspersonal. Ta fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Utbilda personalen i likabehandling.

Läs hela artikeln hos Nyhetsbyrån Järva här!

Kopiera länk