Kollektivtrafik

Kollektivtrafik i egen regi är att föredra

Nu har det återigen gjorts en upphandling i kollektivtrafiken för Roslagsbanan, bussarna i Norrort och Norrtälje. De 12 maj beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att uppdraget att bedriva trafik enligt ovan tilldelas Transdev Sweden. Det är ingen liten upphandling det är frågan om, utan det är hela tre delar den omfattar.

Vänsterpartiet i stort är inga älskare av upphandlingar och i Region Stockholm har de kritiserat formerna för hur upphandlingen genomförts. I det här fallet gäller det att underlaget till denna upphandling av tåg- och busstrafik på Roslagsbanan, i Norrort och Norrtälje inte ger alla politiker möjlighet att få en tillräcklig insyn i motiveringarna till den föreslagna tilldelningen. Det är beklagligt och problematiskt eftersom det är politikerna som ska stå till svars för besluten som fattas.

Vänsterpartiet i Region Stockholm har länge förespråkat ett återtagande av all kollektivtrafik i egen regi. Under den rådande Coronapandemin har det tydligt visat sig att det kan bli stora problem med beslutsfattandet när kollektivtrafiken bedrivs i privat regi. När trafikförvaltningen måste fatta snabba och bra beslut som ger det bästa tänkbara resultatet utifrån situationen så skapar det onödiga problem med flera olika utförare.

Samhällsviktiga funktioner som till exempel kollektivtrafik ska inte läggas ut på privata utförare utan genomföras och drivas i egen regi. Så länge det fortgår med upphandlingar av kollektivtrafiken i Region Stockholm så är det viktigt att varje övergång till en ny utförare sker utan försämringar, med kollektivavtal i alla leverantörsled och såklart meddelarfrihet och inga delade turer.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk