Sjukvård
Jonas Lindberg

Ingen ska få smita före i vårdkön

PRESSMEDDELANDE
Regeringen har tillsatt en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar. Vänsterpartiet välkomnar en utredning men kräver att Hälso- och sjukvårdslagen måste överordnas vårdbolagens frihet att välja ut de mest lönsamma patienterna. Privata vårdbolag som har avtal med regionerna ska inte kunna ha två vårdköer in där dom som har en privat sjukvårdsförsäkring har VIP-tur.

– Vi har en gigantisk vårdskuld efter corona och då måste den betas av utifrån medicinska prioriteringar och behov. Det är inte möjligt så länge privata vårdbolag tillåts blanda patienter med privata sjukvårdsförsäkringar med regionfinansierade patienter. Vi vill att region Stockholm i samtliga vårdavtal med privata vårdbolag klargör detta med en villkorande klausul. Det är det enda sättet för att säkerställa likabehandling i sjukvården, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson Vänsterpartiet Region Stockholm.

Vänsterpartiet har lagt en motion om detta i Stockholms regionfullmäktige men den röstades ner av den blågröna majoriteten.

– Det är orimligt och direkt stötande att välbetalda medelålders män i Stockholms innerstad idag kan köpa sig före patienter med mycket mer omfattande vårdbehov, säger Jonas Lindberg.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska patienter med störst behov få vård först. Flera granskningar visar att patienter med privat sjukvårdsförsäkring får gå före i vårdköer.

Vänsterpartiets krav

1. Stoppa gräddfilen för patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

2. Region Stockholm måste skyndsamt skriva in klausuler i alla avtal med privata vårdgivare som inte tillåter att de blandar patienter med privata sjukvårdsförsäkringar och regionfinansierade patienter.

3. Avskaffa Lagen om valfrihet (LOV). Den skapar inte valfrihet för patienter utan ger vårdbolagen rätt att välja bland patienterna.

4. Hela vårdsystemet måste hjälpa till att arbeta av vårdskulden. De vårdföretag som får offentliga medel ska inte få diskriminera patienter utan privat sjukvårdsförsäkring.

Kontakt
Torbjörn Granrot, pressekreterare, 070-737 49 46, [email protected]

Kopiera länk