Sjukvård
Jonas Lindberg

V kräver utredning av äldrevården under corona

PRESSMEDDELANDE
I veckan kunde vi läsa i DN att 7 procent av de inskrivna på äldreboende i regionen har dött med konstaterad covid-19. Samtidigt har det under sommaren rapporterats om hur äldre fått palliativ vård ­ordinerad utan att ens få träffa en läkare. Nu kräver Vänsterpartiet svar på hur detta svek mot de äldre har kunnat ske.

– Det är oerhört allvarligt om patienter ordinerats palliativ vård per telefon från läkare som inte känner dem sedan tidigare. Det är helt otänkbart för oss som jobbar med vård i livets slutskede. Regionen har överlåtit det medicinska ansvaret för våra äldre på privata utförare, och problemet med bristande läkarstöd fanns redan innan pandemin. Nu ser vi vad en splittrad vård får för konsekvenser, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet Region Stockholm och specialistsjuksköterska.

Redan i juni lämnade Vänsterpartiet en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden med krav på en utredning. Den ska ge svar hur på läkarinsatserna på boendena egentligen fungerat samt vilka effekter riktlinjerna för vård av äldre tolkats och fått för effekter. Efter snart tre månader har det fortfarande inte kommit något svar.

– Vi ställer oss frågande till varför detta inte är högsta prioritet för de styrande i regionen. Människor har dött i onödan efter utebliven vård, borde det inte stå högst på dagordningen att ta reda på varför? Den blågröna majoriteten undandrar sig ansvar för denna skandal, och det kan vi inte tillåta, säger Jonas Lindberg.

Vänsterpartiet vill också att regionen tar fram rekommendationer för hur patientsäker vård av äldre ska förstärkas, så att det som skedde under vår och sommar 2020 inte återupprepas. V föreslår att regionen själv ska tillhandahålla läkarvård till inskrivna i hemtjänsten och särskilt boende istället för att förlita sig på privata utförare. Regionen måste förstärka den medicinska kompetensen inom äldrevården och prioritera patienternas hälsa framför privata vinstintressen.

 

Kontakt:
Hanna Gimstedt, pressekreterare
0707-37 72 17
[email protected]

 

Kopiera länk