Politik

Rekonstruktion av mödomshinnan borde vara olagligt

Tidningen Ottar rapporterade 19 januari att Nab-kliniken, med verksamhet på Östermalm och i Täby i Region Stockholm, utför rekonstruktioner av mödomshinnan. Kliniken i sig har inga avtal med regionen men det betyder inte att det blågröna politiska styret kan avskriva sig allt ansvar.

Att erbjuda återskapande av mödomshinnan är en del av hedersförtrycket och borde vara olagligt. Både Moderaterna och Liberalerna i Region Stockholm tar avstånd från verksamheten, det är bra, men det räcker inte med att bara fördöma. Det ligger på den styrande majoriteten i regionen, som både Moderaterna och Liberalerna är en del av, att pressa regeringen hårdare i frågan om att lagstadga mot verksamheten. Lösningen på sikt är inte att straffa enskilda läkare som utför ingreppen. Det är beklagligt att myten om mödomshinnan kvarstår och att kvinnor fortfarande lever under hedersförtryck, men lösningen är inte att fortsätta reproducera ovetenskap. Vi i Vänsterpartiet anser att läkaren som utför ingreppen bör bli av med sin läkarlegitimation. Vi anser också att Sveriges läkarförbund bör reagera starkt då läkarens agerande urholkar förtroendet för vården och läkare.

Läs hela artikeln här!

Kopiera länk