Sjukvård

Pressmeddelande: Vänsterpartiet kräver att region Stockholm häver besparingskraven på sjukhusen

Kvinnokliniken på Södersjukhuset går med ett budgetunderskott på 72 miljoner kronor. Det blågröna styret skjuter inte till pengar så tvingas man nu avskeda fem specialistläkare från förlossningsenheten.

– Vårdval förlossning måste omgående avvecklas och sjukhusens förutsättningar förstärkas med mer pengar. Dessutom måste regionen avskaffa det absurda kravet att sjukhusen ska skicka tillbaka 2,5% av sina pengar till regionen varje år. Får personalen bättre villkor så får vi också effektivare vård, säger Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson.

Sjukhusen har helt orealistiska budgetar. Trots att dom blågröna pratar om att vård ska flytta ut så står det i avtalen att sjukhusen ska leverera mer vård fast för mindre pengar. Sjukhusen kommer aldrig gå runt så länge som de drivs som företag.

Kopiera länk