Politik

V: Använd en del av regionens överskott på 5,8 miljarder till att avskaffa avgifter på hjälpmedel

Pressmeddelande: Det moderatledda regionstyret tog förra året beslutet att avgiftsbelägga hjälpmedel, och dessutom att avskaffa högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel. Vänsterpartiet vill att en del av det överskott på 5,8 miljarder regionen gick med under 2020 används för att avskaffa avgifter på hjälpmedel.

Beslutet, som togs trots massiva protester från hela funktionsrättsrörelsen, drabbar idag många människor med normbrytande funktionsvariationer som redan har en utsatt ekonomi.

– Det beror på att många av oss lever i arbetslöshet eller bara jobbar deltid. Avgiftsbeläggning på hjälpmedel blir en ny ekonomisk börda, som i värsta fall kan leda till att folk avstår från de hjälpmedel som de behöver och har rätt till, säger Veronica Kallander, ledamot i färdtjänstnämnden.

Vid beslutet hävdade den blågröna majoriteten att syftet var att ”dämpa kostnadsutvecklingen i hälso- och sjukvården. Inriktningen är att begränsade resurser ska användas där behovet är som störst.” Samtidigt som regionen går med nästan sex miljarder kronor i överskott väljer man att spara 64 miljoner kronor till. Det drabbar en grupp som redan lever på existensminimum, där varje hundralapp är mycket pengar.

– Regionstyret tycks inte förstå att vi som lever med varaktiga funktionsnedsättningar behöver våra hjälpmedel varje dag, året runt. Vi har inga tillfälliga åkommor och därmed inga temporära kostnader och våra funktionsnedsättningar är inget livsstilsval. Vi måste ha ett livslångt stöd för att kunna vara oberoende, säger Veronica Kallander.

Kopiera länk